Valittu määrä ylitti varastosaldon

  1. Etusivu
  2. |
  3. Tilausehdot

Kolmiokirja Oy:n yleiset tilausehdot


1. Yleistä

Näitä tilausehtoja sovelletaan tilauksiin, joissa asiakas (jäljempänä ”Asiakas”) tilaa Kolmiokirja Oy:n tuotteen tai useita tuotteita samalla tilauksella (jäljempänä ”Tuote”).

2. Tilauksen syntyminen ja sopimuksen voimassaolo

Asiakkaan on oltava yli 18-vuotias tai Asiakkaalla on oltava huoltajan lupa. Tilaus on voimassa tilaustiedoissa kerrotun ajan.

3. Tuotteen maksullisuus, toimitus ja laskutus

Tuotteen hinta on tilauksen yhteydessä annettu hinta, ja se näkyy Asiakkaalle lähetetyssä laskussa. Uuden tilauksen ensimmäinen lasku on samalla tilausvahvistus. Mikäli olemme ilmoittaneet kestotilaukselle tarjoushinnan, tarjouksessa ilmoitettu alennus koskee ainoastaan kestotilauksen ensimmäistä tilausjaksoa. Tämän jälkeen tilaus jatkuu automaattisesti kulloinkin voimassa olevalla kestotilaushinnalla. Voimassa olevat kestotilaushinnat on ilmoitettu Kolmiokirja Oy:n verkkokaupassa (www.kolmiokirja.fi) jokaisen tilausmyynnissä olevan lehden kohdalla. Määräaikainen tilaus on voimassa ilmoitettuun hintaan.

Tilauksen maksaminen on mahdollista verkkopankissa tai laskulla. Kolmiokirja ei palauta maksettuja maksuja. Mikäli Asiakas ei maksa tilaustaan viimeistään eräpäivänä, on Kolmiokirjalla oikeus siirtää laskun perintä perintätoimistoon ja/tai keskeyttää tilaus. Kolmiokirja perii mahdollisista maksumuistutuksista ja saataviensa perinnästä aiheutuvat kulut. Kolmiokirjalla on oikeus periä viivästyneistä maksusuorituksista korkolain mukaista viivästyskorkoa. Mikäli laskutusjakson hinta on sovittu maksettavaksi useammissa maksuerissä, laskutetaan kunkin laskutusjakson maksuerät laskutusjakson alettua. Määräaikainen tilaus laskutetaan tilauksen alkaessa. Hinnat ovat voimassa uusille tilaajille kotimaassa. Tilaus katsotaan uudeksi, kun edellisen kyseisen lehden tilauksen päättymisestä on kulunut vähintään kolme kuukautta.

Kestotilaus jatkuu ilman erillistä uudistamista, ellei Asiakas irtisano tilaustaan tai muuta sitä määräaikaiseksi. Määräaikainen tilaus päättyy ilman eri irtisanomista määräajan päättyessä. Jos tilaus sisältää tilaajalahjan, Kolmiokirjalla on oikeus korvata tilaajalahja toisella tilaajalahjalla, mikäli alkuperäistä tilaajalahjaa ei ole saatavilla sen toimitushetkellä, tai mikäli korvaamiseen on muutoin painava syy.

Ulkomaille on mahdollista tilata vain Ruotsiin ja näihin tilauksiin lisätään postimaksu. Ruotsiin tulevien tilausten hintoja voi tiedustella: Kolmiokirja Oy, P. 08 - 537 0370 tai sähköpostilla asiakaspalvelu@kolmiokirja.fi. Irtonumeroina myytäviä julkaisuja on mahdollista tilata vain Suomeen ja Ahvenanmaalle Kolmiokirja Oy:n verkkokaupasta.

Kolmiokirja Oy:n verkkokaupasta on mahdollista tilata vain Suomeen ja Ahvenanmaalle.

Annettuja nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää ja luovuttaa markkinointiin henkilötietolain mukaisesti. Lisätietoja rekisteriselosteesta: www.kolmiokirja.fi/rekisteriseloste tai Kolmiokirja Oy, Vanhantullinkatu 2 U 502, 90100 Oulu.

4. Maksutavat

Pankkimaksutavat
OP, Nordea, Handelsbanken, Säästöpankki, Oma SP, S-Pankki, POP Pankki, Aktia, Ålandsbanken, Danske Bank

Mobiilimaksutavat
Siirto, MobilePay, Pivo, Apple Pay

Korttimaksutavat
Visa, MasterCard, American Express

5. Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

Kolmiokirja vastaa Tuotteeseen itse tuottamastaan sisällöstä. Kolmiokirja ei vastaa muusta Tuotteen palvelun kautta tai sen avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta. Kolmiokirja ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä eikä tuotteiden virheellisen kunnon tai viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä haitoista. Mikäli Kolmiokirja lopettaa Tuotteen, sitoutuu Kolmiokirja korvaamaan Asiakkaalle toisella Tuotteella sen määrän, joka vastaa Asiakkaalle jäljellä olevaa Tuotteen arvoa.

6. Muutokset tilausehdoissa ja palveluissa

Kolmiokirjalla on oikeus muuttaa Tuotteen tilausehtoja, palveluiden hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä sopivaksi katsotulla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Asiakkaalla on hinnankorotuksesta tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään kulumassa olevan laskutusjakson päättyessä. Tilaukseen ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulosta lukien. Korotukset koskevat myös jo tehtyjä tilauksia. Jos arvonlisävero tai jokin muu palveluihin liittyvä vero tai julkinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Kolmiokirjalla on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

7. Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on kuluttajasuojalain nojalla oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus 14 päivän kuluessa tuotteen tai ensimmäisen tuote-erän vastaanottamisesta. Peruuttamisen voi tehdä soittamalla: 08-5370370 (ma - pe klo 10.00 - 14.00), sähköpostilla: asiakaspalvelu@kolmiokirja.fi tai kirjeellä osoitteeseen PL 246, 90101 Oulu.

Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

8. Irtisanominen

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa tilaus ilmoittamalla siitä Kolmiokirjan asiakaspalveluun. Irtisanominen päättää tilauksen maksetun tilausjakson loppuun tai heti seuraavasta mahdollisesta numerosta joka on viimeistään 4 viikon kuluttua. Tilauksen päättyessä veloitetaan ennen irtisanomisen voimaantuloa toimitettujen lehtien hinta.

9. Tietosuoja

Kolmiokirja käsittelee rekisteröityneiden asiakkaiden henkilötietoja palveluiden rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

10. Asiakkaan vakuutus

Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa mahdollisesti antamansa tiedot oikeina ja ajantasaisina sekä tutustuneensa tilaus- ja käyttöehtoihin.

11. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin tilausehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Oulun käräjäoikeudessa. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Kolmiokirja Oy:tä vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.

12. Sovellettava laki

Näihin tilausehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

13. Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.1.2018 ja ovat voimassa toistaiseksi.

14. Yhteystiedot

Kolmiokirja Oy
Y-tunnus: 0477996-3
Osoite: PL 246, 90101 Oulu
Puhelin: 08 - 537 0370 (asiakaspalvelu ma – pe klo 10 – 14)

Viimeisin päivitys 30.5.2024