Valittu määrä ylitti varastosaldon

  1. Etusivu
  2. |
  3. Tilausehdot

Kolmiokirja Oy:n yleiset tilausehdot

1. Yleistä

Näitä tilausehtoja sovelletaan tilauksiin, joissa asiakas (jäljempänä ”Asiakas”) tilaa Kolmiokirja Oy:n tuotteen tai palvelun tai useita tuotteita tai palveluita samalla tilauksella (jäljempänä ”Tuote”).

2. Tilauksen syntyminen ja sopimuksen voimassaolo

Asiakkaan on oltava yli 18-vuotias tai Asiakkaalla on oltava huoltajan lupa. Tilaus on voimassa tilaustiedoissa kerrotun ajan.

3. Tuotteen maksullisuus, toimitus ja laskutus

Tuotteen hinta on tilauksen yhteydessä annettu hinta, ja se näkyy myös Asiakkaalle lähetetyssä tilausvahvistuksessa. Jos tilaus on kestotilaus, Kolmiokirja laskuttaa tilausmaksun sovituin laskutusvälein kulloinkin voimassa olevaan hintaan. Mikäli laskutusjakson hinta on sovittu maksettavaksi useammissa maksuerissä, laskutetaan kunkin laskutusjakson maksuerät laskutusjakson alettua peräkkäisinä kuukausina. Kestotilaus jatkuu ilman erillistä uudistamista, ellei Asiakas irtisano tilaustaan tai muuta sitä määräaikaiseksi. Määräaikainen tilaus päättyy ilman eri irtisanomista määräajan päättyessä. Määräaikainen tilaus laskutetaan tilauksen alkaessa. Jos tilaus sisältää tilaajalahjan, Kolmiokirjalla on oikeus korvata tilaajalahja toisella tilaajalahjalla, mikäli alkuperäistä tilaajalahjaa ei ole saatavilla sen toimitushetkellä, tai mikäli korvaamiseen on muutoin painava syy. Tilauksen maksaminen on mahdollista verkkopankissa tai laskulla. Kolmiokirja ei palauta maksettuja maksuja. Mikäli Asiakas ei maksa tilaustaan viimeistään eräpäivänä, on Kolmiokirjalla oikeus siirtää laskun perintä perintätoimistoon ja/tai keskeyttää tilaus. Kolmiokirja perii mahdollisista maksumuistutuksista ja saataviensa perinnästä hinnaston mukaiset maksut. Kolmiokirjalla on oikeus periä viivästyneistä maksusuorituksista korkolain mukaista viivästyskorkoa. Kolmiokirja perii mahdollisista maksumuistutuksista ja saataviensa perinnästä hinnaston mukaiset maksut. Mikäli erääntynyttä maksua ei suoriteta maksukehotuksesta huolimatta, Kolmiokirja voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi. Kolmiokirja voi päättää tilauksen välittömin vaikutuksin, mikäli Asiakas syyllistyy maksun laiminlyöntiin. 

Hinnat ovat voimassa kotimaassa. Ulkomaisiin tilauksiin lisätään postimaksulisä lehden/julkaisun painon mukaan. Ulkomaan tilausten hintoja voi tiedustella: Kolmiokirja Oy, P. 08 – 537 0370 tai sähköpostilla tilaajapalvelu@kolmiokirja.fi. Annettuja nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää ja luovuttaa markkinointiin henkilötietolain mukaisesti. Lisätietoja rekisteriselosteesta: www.kolmiokirja.fi tai Kolmiokirja Oy, Lekatie 4, 90150 Oulu.

4. Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

Kolmiokirja ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Kolmiokirja ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Asiakkaalle Tuotteen virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Tuotteessa olevista virheistä, puutteellisuuksista tai Tuotteen tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, eikä Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

Kolmiokirja vastaa Tuotteeseen itse tuottamastaan sisällöstä. Kolmiokirja ei vastaa muusta Tuotteen palvelun kautta tai sen avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta. Kolmiokirja ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä eikä tuotteiden virheellisen kunnon tai viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä haitoista. Mikäli Kolmiokirja lopettaa Tuotteen, sitoutuu Kolmiokirja korvaamaan Asiakkaalle toisella Tuotteella sen määrän, joka vastaa Asiakkaalle jäljellä olevaa Tuotteen arvoa.

5. Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on kuluttajasuojalain nojalla oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus 14 päivän kuluessa tuotteen tai ensimmäisen tuote-erän vastaanottamisesta. Peruuttamisen voi tehdä soittamalla Kolmiokirjan asiakaspalveluun: 08-5370370, sähköpostilla: tilaajapalvelu@kolmiokirja.fi tai kirjeellä Kolmiokirja Oy, PL 246, 90101 Oulu.

Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

6. Irtisanominen

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa tilaus ilmoittamalla siitä Kolmiokirjan tilaajapalveluun. Irtisanominen päättää tilauksen meneillään olevan laskutusjakson loppuun tai heti seuraavasta mahdollisesta numerosta joka on viimeistään 4 viikon kuluttua. Tilauksen päättyessä veloitetaan ennen irtisanomisen voimaantuloa toimitettujen lehtien hinta.

7. Muutokset tilausehdoissa ja palveluissa

Kolmiokirjalla on oikeus muuttaa Tuotteen tilausehtoja, palveluiden hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä sopivaksi katsotulla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Asiakkaalla on hinnankorotuksesta tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään kulumassa olevan laskutusjakson päättyessä. Tilaukseen ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulosta lukien. Korotukset koskevat myös jo tehtyjä tilauksia. Jos arvonlisävero tai jokin muu palveluihin liittyvä vero tai julkinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Kolmiokirjalla on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

8. Tietosuoja

Kolmiokirja käsittelee rekisteröityneiden asiakkaiden henkilötietoja palveluiden rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

9. Kuluttajasuoja ja muu lainsäädäntö

Näillä tilausehdoilla ei rajoiteta Asiakkaalle pakottavasta kuluttajalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

10. Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.1.2018 ja ovat voimassa toistaiseksi.

11. Asiakkaan vakuutus

Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa mahdollisesti antamansa tiedot oikeina ja ajantasaisina sekä tutustuneensa tilaus- ja käyttöehtoihin.

12. Yhteystiedot

Kolmiokirja Oy
Y-tunnus: 0477996-3
Osoite: PL 264, 90101 Oulu
Puhelin: 08 - 537 0370 (asiakaspalvelu)